Dịch Vụ

VEESCO luôn đồng hành cùng với đội ngũ Chuyên gia, Kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Môi trường để thực hiện trong các lĩnh vực chuyên sâu

Cung cấp thiết bị
khoa học kỹ thuật

- Thiết bị quan trắc, kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường;
- Trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục;
- Trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục;
- Thiết bị đo lưu lượng, lấy mẫu nước thải tự động;
- Cung cấp hóa chất phục vụ xử lý nước thải, khí thải.

Tư vấn hồ sơ, thủ tục
môi trường

- Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường; lập báo cáo xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.
- Tư vấn cấp phép, gia hạn các giấy phép: xả nước thải vào nguồn nước, khai thác nước ngầm, khai thác nước mặt; nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; xử lý chất thải nguy hại; xả khí thải công nghiệp…

Tư vấn và chuyển giao
công nghệ

- Thiết kế, xây dựng và chuyển giao công nghệ xử lý nước thải, khí thải;
- Cung cấp dịch vụ vận hành xử lý hệ thống nước thải, khí thải cho các Nhà máy, Khu công nghiệp;
- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động.

Dự Án
Đối Tác
Thiết Bị

Các Đối Tác